Archive for agosto, 2013

¿Quién causó la caída de los dominós?

sábado, agosto 31st, 2013

CARTA DESDE OAK RIDGE (EEUU)

Benjamín A. Carreras

Los accidentes son inevitables, sucederán mientras exista este mundo. Es imposible eliminarlos, lo que si es posible es reducir su frecuencia y disminuir sus consecuencias. Para ello hace falta entender bien todas las causas que contribuyen a cada accidente. En muchos casos no es fácil, pero es una tarea que vale la pena dedicar tiempo y recursos.

En Estados Unidos, los estudios de accidentes es ciencia relativamente nueva y que se ha ido desarrollando a la vez que se fomentaba la cultura de seguridad en empresas e instituciones. Eso último no es cosa fácil. Aunque en principio todo el mundo está de acuerdo en la disminución de accidentes, muchas instituciones y empresas no quieren que se investigue demasiado accidentes en que ellos puedan estar implicados. El temor a responsabilidades económicas y legales hace que se tomen muchas veces actitudes muy defensivas.

Raramente un accidente que culmina en tragedia es debido a una sola causa. Precisamente lo que hace que un accidente tenga consecuencias trágicas es en general un cúmulo de circunstancias que hacen que se multiplique las consecuencias del accidente. Charles Perrow en su libro “Normal accidents” defendió la característica complejidad de los accidentes y replanteó el enfoque en su estudio. Es como el ejemplo de los dominós. Si uno pone una serie de fichas de dominó alineadas y se empuja la primera caen muchas fichas. El que caigan muchas fichas requiere que se coloquen de forma adecuada. De la misma manera en un accidente si diversas circunstancias suceden en un orden conveniente se produce un desastre.

Como con las fichas de dominó, en un accidente si diversas circunstancias suceden en un orden conveniente se produce un desastre.

Al analizar un accidente uno tiene que entender todas esas circunstancias y tenerlas en cuenta al preguntarse por la causa. ¿Quién causó la caída de los dominós? ¿El que empujó la primera ficha o los que pusieron las fichas en línea? Evidentemente todos tienen parte de responsabilidad. Esa responsabilidad compartida es el temor que tienen empresas e instituciones.

En sus estudios de accidentes, Charles Perrow definió lo que se podría llamar el síndrome del “piloto tiene la culpa”. Comenta que entre el 60 por ciento y 80 por ciento de los casos que él estudió, el accidente se atribuyó a fallo de operación. La reacción de muchas compañías aéreas ha sido el culpar rápidamente el piloto, que realmente es una de las victimas, y lavarse las manos del accidente. Como indica Perrow, esta respuesta indica que la compañía no tiene una cultura de seguridad bien desarrollada y no será capaz de aprender de sus accidentes. Eso es lo peor que puede pasar.

Afortunadamente muchas de las compañías de aviación han tenido el buen sentido de tomarse muy en serio las cuestiones de seguridad. Han ido aprendiendo de los accidentes e identificando las múltiples heterogéneas causas de ellos. Así podemos ver que el número de accidentes de las líneas aéreas americanas ha ido decreciendo sistemáticamente de alrededor de 17 accidentes por 100.000 horas de navegación a finales de los años 50 a solo 2 por 100.000 horas de navegación en los años 90. En los últimos 30 años esta cifra se mantiene realmente constante lo que indica que probablemente se ha llegado al mínimo de accidentes posible.

En España hace un mes ocurrió uno de los accidentes de tren más trágicos de los últimos 40 años. Aun es pronto para tener un análisis detallado de las causas, pero espero que se llegue a tal análisis. Las primeras reacciones de empresas y autoridades no fue muy esperanzador. En este caso, el síndrome de “la culpa es del maquinista” se desarrolló de forma que parece ejemplo de libro. No solo hubo una serie de declaraciones públicas señalando al maquinista como culpable, si no que también se sacaron a relucir informaciones irrelevantes al caso que sugerían actitudes irresponsables por su parte.

Según los análisis de Perrow esa actitud de los responsables de las diversas instituciones indicaría una falta de cultura de seguridad en ellas y una falta de interés en aprender de los accidentes. Espero que en el análisis final se demuestre lo contrario. Si yo fuera una victima en una tragedia de este tipo, mas que funerales con príncipes y presidente del gobierno lo que quisiera es que mi muerte fuera útil para evitar otras posibles muertes.

A voltes amb el turisme

sábado, agosto 31st, 2013

CARTA DES DE NEWCASTLE (ANGLATERRA)

Pau Obrador

La secció de Ciències Socials de l’IME organitza cada any una tertúlia a finals del mes d’agost. Aquest estiu la tertúlia es centrarà en la problemàtica turística. Malauradament les vacances ja se m’hauran acabat i no hi podré participar. Si hi participés exposaria dues idees: primer que aquesta és una època de grans canvis en el sector turístic, canvis en l’estructura del mercat turístic però sobretot canvis en la filosofia de les polítiques públiques. També explicaria que aquesta nova filosofia no dóna una resposta adequada als grans reptes del sector.

La legislació turística que es va desplegar a les Illes Balears entre el 1980 i el 2010 responia en bona part als principis de sostenibilitat. Amb totes les excepcions que vulgueu, es tractava de millorar la qualitat ambiental del turisme. Aquest procés legislatiu va començar el 1984 amb els decrets Cladera que establien una superfície mínima per a les places hoteleres. Una dècada més tard va arribar la Llei d’Espais Naturals que va protegir una part molt important del territori amb la creació de les ANEI. El 2003 es va aprovar el PTI, una vertadera constitució territorial de Menorca que situava el paisatge com l’eix central de l’economia de l’illa. En els tres casos no es tractava de posar barreres al turisme sinó de donar un valor afegit al sector. Es volia fer les illes més competitives dins el nou context europeu, amb una consciència ambiental creixent.

Amb l’aprovació de la nova llei turística el 2012 s’ha produït un canvi de filosofia remarcable. La llei promoguda per Carlos Delgado posa l’accent en tot allò que impedeix les inversions privades i no en la qualitat ambiental. Si fins ara es tractava d’adoptar estàndards de qualitat europea, ara es traca de recrear la flexibilitat legislativa que ha permès als grans grups hotelers fer-se d’or al Carib. S’ha creat de facto una legislació especial -d’això en diuen seguretat jurídica- que permet als inversors eliminar l’ús hoteler d’un edifici, transformar una finca agrària en hotel, obrir un camp de golf i fer les ampliacions que facin falta, entre d’altres. El que ens ve a dir Delgado és que el futur del turisme no passa ni per la sostenibilitat ni per la cultura sinó per obrir les portes a la inversió. Com per art de màgia les inversions suposadament de qualitat ens han de treure de la crisi.

El que fa Delgado és bàsicament actualitzar el project turístic de Manuel Fraga i el ‘desarrolismo’ franquista. Com si d’una república bananera es tractàs, el ‘desarrollismo’ combinava màxima llibertat de capitals amb el mínim control democràtic possible. És una idea de progrés que deslliga modernitat i democràcia, PIB i benestar social. El mateix passa amb la noció de llibertat que ens proposa Delgado. És una simple excusa per alliberar el capital de qualsevol exigència ambiental o social. La seva és una idea de modernitat que cultiva activament la desmemòria. Per sortir de la crisi hem de deixar de ser qui som, és a dir, ens hem de vendre el patrimoni. Delgado ens exigeix una conversió a una nova cultura postmoderna de la diversió infinita, que esborra les marques que els nostres avantpassats han deixat gravades sobre la terra. El turisme cultural no hi és ni se l’espera.


La manca de crèdit juntament amb els retards legislatius sobretot en l’aprovació del nou PTI han minimitzat l’impacte de la nova llei damunt el territori. Tanmateix crec que no cal esperar a veure els seus afectes per dir que aquesta nova filosofia turística no porta enlloc més enllà de desembussar uns quants projectes privats. I no porta enlloc perquè parteix d’una premissa que crec falsa: que la crisi té el seu origen en les barreres legislatives que la democràcia autonòmica i insular imposa. Res més lluny de la realitat. La pèrdua de competitivitat del sector turístic té poc a veure amb les restriccions turístiques i socials al creixement És més aviat un problema de model, de producte i d’estructura de mercat.

Molts dels problemes actuals tenen el seu origen en la manera com el turisme va ser organitzat als anys 60. Menorca es va concebre d’acord amb uns principis fordistes clàssics com una gran cadena de muntatge que enlloc de produir cotxes, torrava turistes. Aquesta cadena estava organitzada pels grans tour operadors europeus i incloïa un aeroport, una platja, hotels de gama mitja i poca cosa més. Aquest és un model eficient però molt disfuncional que creava una gran estacionalitat així com també unes relacions de dependència insanes. El Mediterrani continua sent un destí molt atractiu tanmateix el seu model productiu clàssic ha entrat en crisi amb l’aparició d’internet, l’obertura de nous mercats i la transformació de les preferències dels turistes. Cada vegada hi ha menys turistes que contracten un TTOO i més mercats que els atrauen.

El gran repte dels propers anys no és incrementar el número de turistes, tot maximitzant la capacitat de creixement, sinó transformar les condicions de producció del sector a Menorca. Sense una transformació radical del sector no és possible ni desestacionalitzar ni augmentar els ingressos per turista. Aquesta transformació passaria per dues coses. Per una banda es necessita gestionar d’una manera més eficient les infraestructures turístiques existents, molt especialment l’Aeroport, perquè estigui al servei de Menorca i no a l’inrevés. Ja podem ser Reserva de la Biosfera, Patrimoni de la Humanitat, Parc Nacional, que si no hi ha avions en condicions a l’hivern no hi ha turistes. Per altra banda es necessari re-orientar les polítiques públiques i privades en favor del producte. Cal superar una visió restringida que ho redueix tot a una qüestió de promoció turística i urbanisme. És el que fan els nostres competidors, promoure infraestructures culturals de qualitat, organitzar esdeveniments culturals atractius, donar valor al patrimoni, crear parcs nacionals i reserves naturals, donar suport als sectors més innovadors i un llarg etcètera.

No és aquest el lloc per a definir una política turística amb tots els ets i uts. Per això es fan els llibres blancs del turisme. Tanmateix no puc amagar que em preocupa el camí que s’ha pres en els darrers anys, un camí que mira de reüll el Carib alhora que ens allunya d’Europa.

La imparcialidad está en la búsqueda de la verdad

miércoles, agosto 14th, 2013

CARTA DESDE OAK RIDGE (EEUU)

Benjamín A. Carreras

Hace unos días murió en Washington la periodista Helen Thomas, una persona que me ha merecido siempre gran respeto y admiración. Helen Thomas fue durante muchos años la corresponsal en la Casa Blanca de la agencia United Press International. En las conferencias de prensa en la Casa Blanca, ella estaba en primera fila y se puede decir que era la decana de los corresponsales de prensa. Sus preguntas han tenido en jaque a todos los presidentes desde Kennedy a Obama. Fue temida por todos los presidentes, pero por todos respetada.

Helen Thomas entendía que su misión como corresponsal no era solo la de contar lo que los presidentes querían decir sino la de extraer la verdad en las situaciones más complejas y comunicársela a los ciudadanos. Ella misma criticó a sus colegas por limitarse en muchas ocasiones a ser transmisores de la información y de la propaganda presidencial. Fue particularmente dura con George W. Bush con motivo de la guerra de Irak. Una vez se refirió a él como el peor presidente de Estados Unidos.

Ese tipo de periodismo está cada vez más en decadencia. Una falsa visión de la imparcialidad hace que muchos periodistas transmitan dos informaciones contradictoria suministradas por el gobierno y la oposición sin valorar la veracidad de ellas. La auténtica imparcialidad está en entresacar la verdad de quien esté en los puestos de responsabilidad, independientemente de la ideología que defiendan. Esta misión de la prensa ha estado clara para los diferentes presidentes de Estados Unidos que trataron con ella, porque para ellos es parte de sus responsabilidades, aunque no siempre les guste, el informar a los ciudadanos.

Helen Thomas entendía que su misión como corresponsal no era solo la de contar lo que los presidentes querían decir sino la de extraer la verdad en las situaciones más complejas y comunicársela a los ciudadanos

El informar a los ciudadanos por parte de los políticos es una parte esencial de la estructura democrática de la sociedad. Aunque esto no parece que lo entienda el presente presidente del Gobierno español ni muchos de los políticos del país. Uno tiene la impresión que para algunos políticos españoles el Congreso es una tertulia. Van allí no a responder a los ciudadanos sino a criticarse e insultarse mutuamente. No se dan cuenta o no quieren darse que a quienes no responden es a los ciudadanos.

La fuerza y energía de Helen Thomas, que siguió trabajando hasta bien pasados los 80 años, solo se puede entender yendo a sus orígenes. Nacida en 1920, era hija de un emigrante libanés con diez hijos. El padre no sabía ni leer ni escribir, pero la animó a que hiciera una carrera universitaria. Con la carrera completa, trabajó en Washington primero de camarera en un restaurante, luego de oficinista hasta que consiguió su puesto de periodista para la agencia United Press International.

Los emigrantes en general son gente de gran determinación y energía. Dejan su país y entorno familiar para luchar por el futuro en una cultura y en un entorno que puede ser muy diferente del que están acostumbrados. Necesitan esa energía para situarse en este nuevo entorno social. Esa energía se suele transmitir a la primera generación de sus descendientes que ven la lucha de los padres para conseguir un puesto en esa nueva sociedad.

El gran éxito de los Estados Unidos es el saber aprovechar la energía de los emigrantes ofreciéndoles múltiples oportunidades. La mezcla de energía y oportunidad es una de las fuentes de la potencia del país.

Helen Thomas era un gran ejemplo de persona determinada y luchadora. En un ambiente profesional totalmente dominado por hombres consiguió destacar y llegar a ser reconocida como una de las periodistas más significativos del país. Triunfó doblemente como mujer y como profesional.

En este mundo actual en que vemos el lento pero continuo deterioro de la democracia encontraremos a faltar a esa persona que tanto dio por mantenerla. Helen Thomas es una persona a imitar para quien quiera hacer un buen periodismo.

Sabemos quiénes son los que gobiernan, pero no siempre los que mandan

jueves, agosto 8th, 2013

CARTA DESDE OAK RIDGE (EEUU)

Benjamín A. Carreras

Hace unos días cruce de nuevo el Atlántico de vuelta a Estados Unidos, el mismo día precisamente que Evo Morales intentaba hacerlo. Tuve más suerte que Evo y solo tuve los retrasos de rigor. Por el camino, iba siguiendo esa historia a la vez que repasaba otros sucesos recientes sobre Snowden, que trabajó para la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos y para la CIA. El fue quien reveló el espionaje ilegal llevado a cabo por esas Agencias. Estos sucesos llevan a uno a preguntarse quién realmente manda en ese mundo. Sabemos quiénes son los que gobiernan, pero no siempre quiénes son los que mandan.

Evidentemente, los que gobiernan intentan mostrar periódicamente que sí, que ellos mandan, pero en muchos casos su postura se queda en chulería ridícula. Por ejemplo, cuando el señor Rajoy regresó de pedir el rescate bancario a los europeos, se le preguntó si había sufrido muchas presiones. “El que hizo presión fui yo”, respondió muy chulo. Si todos los españoles fuéramos tontos hubiera quedado como un señor, pero la gran mayoría no lo somos y sentimos vergüenza ajena.

En este caso del rescate bancario, si tiramos del hilo nos damos cuenta de que los que mandaban no eran realmente la Sra. Merkel y sus muchachos que sí pusieron presión en el Sr. Rajoy. Detrás de esta fachada estaban “los mercados”. Y ¿quién controla los mercados? Aquí es donde se pierde el hilo. A quienes mandan nunca los vemos ni sabemos quienes son. Estos no se hacen el chulo, no les hace falta. Los que mandan saben que mandan.

Pero claro, el señor Rajoy no es un gran ejemplo de gobernante chulo, para un ejemplo mejor citar al señor Putin. Ése sabe hacerse el chulo en todos los momentos. Pero ¿qué pasó cuando Snowden parecía que iba a pedir refugio en Rusia? Pues el chulo del señor Putin empezó a echar balones fuera. Pero no solo fue Putin que trato de evitar el problema, casi todos los países negaron el asilo al fugitivo norteamericano. Como siempre, la posición de España fue curiosa, usó la eterna excusa de que no había ido a pedir asilo a la ventanilla que tocaba. Evidentemente, estos gobernantes no mandaban en este asunto.

J. Edgar Hoover, director de la FBI desde 1924 a 1972

Más espectacular fue lo que siguió en esta historia. Después de revelar Snowden que USA había espiado a los países europeos, estos se ponen chulos y piden explicaciones a USA. Sin embargo, a los pocos días, alguien sospecha que Snowden esta en el avión de Evo Morales y todos los países del norte de Europa se ponen en línea muy formalitos y cierran el espacio aéreo, todos calladitos. Al final el marrón le cayó a España, cuyo gobierno con exquisita inhabilidad lo lió del todo.

De todo esto uno podría concluir que el que manda es el presidente americano, pero no, no es tan simple. No es difícil adivinar que el Obama candidato a la presidencia estaba en contra de las medidas de espionaje de la NSA y de la CIA que denunció Snowden. Pero el presidente Obama nada o casi nada ha dicho de eso, solo ha acusado de traición a Snowden. Evidentemente ha cedido a presiones de la NSA y sus aliados. Aquí llegamos de nuevo a donde se pierde el hilo, ¿quién manda detrás de la NSA y la CIA? De nuevo no hay respuesta. Pero en este asunto Obama gobierna, pero no manda.

Se puede argumentar que esto es una hipótesis aventurada y lo sería si eso fuera un hecho aislado. Sin embargo hay claros ejemplos en el pasado de que en ciertos asuntos el presidente no manda. Tal fue el caso con J. Edgar Hoover director de la FBI desde1924 a 1972. Hoover, en esos años, controló una inmensa cantidad de información obtenida legal e ilegalmente. Persiguió a muchos bajo la sospecha de comunistas y usó la información para mantener bajo control a quien le interesaba. Los presidentes Harry Truman, John F. Kennedy y Lyndon Johnson tuvieron los tres la intención de hacerle dimitir, pero Hoover tenía tanta información sobre ellos que al final ninguno se atrevió. Hoover mandaba en su territorio.

En la compleja sociedad en que vivimos sabemos muy bien quienes gobiernan, pero cada vez sabemos menos quienes realmente mandan. El control de los mercados y de la información por algunos, junto con la globalización, está minando seriamente la sociedad democrática.

Los nuevos pobres

jueves, agosto 8th, 2013

CARTA DESDE MADRID

Benjamín A. Carreras

Uno de los efectos más claros de la llamada crisis es el aumento de personas pidiendo ayuda por las calles del centro de Madrid. No tengo estadísticas, pero solo paseando por esas calles de la capital uno se da perfecta cuenta de ese aumento comparando con la situación de hace un año o dos.

Hay muchas clases de personas que piden ayuda en la calle. Están los que yo llamaría profesionales, esos son prácticamente los mismos de siempre. Tienen horarios fijos y puestos claramente controlados. Por ejemplo, están las señoras que se sientan en la puerta de la iglesia del Sagrado Corazón o la de San Gil. Ellas suelen llegar por la mañana en una furgoneta que las distribuye a sus puestos de trabajo y normalmente están supervisadas por un hombre que se mantiene algo alejado de ellas. Está también ese hombre apoyado en dos muletas y cara desencajada que se sitúa en una esquina de la calle Atocha y que cuando acaba su jornada coge las muletas bajo el brazo y se va sonriendo. Así toda una variedad de personas que parecen surgir de la corte de los milagros.

Estos mendigos profesionales tiene su clientela establecida y los que vivimos en la zona los conocemos a todos. Su número no ha aumentado, lo que sí ha aumentado es el número de los sin techo. Estos viven en la calle y pasan la noche en los bancos del Parque o en los portales de tiendas o los cajeros de algunos bancos. Suelen ir muy sucios, huelen a orina, y muchos de ellos parecen intoxicados y con frecuencia están bebiendo vino o cerveza. Están sumergidos en la desesperación y poca gente les hace caso alguno. Su número claramente ha aumentado en el área del centro de la ciudad.

Hay un tercer grupo, el de los que podríamos llamar personas normales. Personas que aparecen esporádicamente pidiendo ayuda porque llevan mucho tiempo sin trabajo, tienen familia y no pueden darles el mínimo para sobrevivir. A estos no se les veía hace dos años y ahora se ven bastantes de ellos. Son gente que aún espera sobrevivir y lucha como puede, pero que si la situación continúa y no se encuentra la manera de ayudar a esas personas pueden pasar a engrosar el número de los sin techo.

El Paralelo de Barcelona, viñeta de Miquel Fuster en su libro “15 años en la calle”

Cuando era joven, apenas se veían personas pidiendo por la calle. Entonces estaba en vigor la ley de vagos y maleantes y la policía se ocupaba de “limpiar” las calles de gente pidiendo. Había unos pobres, muchos de ellos estaban en la Casa de Misericordia junto a la iglesia de San Francisco. Pasaban por las casa a pedir una limosna. Esas personas nos permitían hacernos sentir bien, se les daban unas perras y nos sentíamos buenos y generosos.

Una de las personas que recuerdo le llamábamos Polaina, era bien conocido en la ciudad por su mal genio y salidas extemporáneas. Los jóvenes a veces nos burlábamos de él. Ahora eso me hace sentir culpable. Nunca supe cual era su problema, por que estaba como estaba, que es lo que realmente necesitaba para salir de la miseria en que vivía. No lo tratábamos como una persona, si no como a un personaje.

Esta insensibilidad que tuve con él, también la he tenido con otros. Con los sin techo en particular. Los veía como personas sin voluntad, incapaces de dejar su adicción al alcohol y sin querer buscar un trabajo. No comprendía la complejidad de su situación.

Poco a poco uno va entendiendo, pero hace unos años un suceso fue decisivo en cambiar mi forma de pensar. Por mi afición al dibujo y al “cartooning” en particular, me fije en unos dibujos de Miquel Fuster que me causaron mucha impresión. Coincidió el ver alguno de estos dibujos con una entrevista televisiva que le hicieron. Allí me di cuenta que su libro ilustrado “15 años en la calle”, no era un libro de historietas, sino su historia. Narraba las peripecias de sus 15 años de vida en la calle, sin techo. Entonces me di cuenta de que lo que yo identificaba como causas de la situación de los sin techo eran solo consecuencias y que las situaciones de estas personas llegan a ser muy complicadas.

Fuster consiguió salir de su situación gracias a la ayuda de la Fundació Arrels y ahora colabora en muchos de sus proyectos. Esta fundación y sus voluntarios están haciendo una increíble labor ayudando a la personas sin techo. Recientemente uno de sus voluntarios, Enrique Richard, a publicado un libro “Con cartones por la calle” narrando su trabajo y experiencia. Tiene también una página web del mismo nombre. Realmente la labor de esos voluntarios merece gran respeto y yo aconsejaría a todo el mundo leer este libro para darse cuenta de la complicadas situaciones a que se enfrentan y las grandes dificultades en poder ayudar a los sin techo a salir del estado en que viven.

Después de leer estos libros no es que crea que entiendo los problemas y las situaciones de los sin techo, estos libros solo me han abierto una ventana a un mundo que realmente desconocía a pesar de tenerlo tan cerca. A un mundo de unos ciudadanos marginados y muchas veces invisibles al resto de la sociedad. Tampoco sé lo que se puede hacer más que apoyar a los que trabajan en ayudarles a salir de esta marginación que sufren y darnos cuenta que son personas como nosotros y si están como están es por haber pasado por situaciones que el resto hemos tenido la suerte de no pasar.

Cuando algunos políticos hablan de brotes verdes o de la luz al final del túnel no parece que se den cuenta que para un grupo numeroso de personas no son vagas esperanzas lo que necesitan sino ayuda ya. Son vidas las que se destrozan cada día y ellos son en parte responsables de ello.