Rotondes Prozac

Cartes des de Newcastle

Pau Obrador

Els seus defensor diuen que ha salvat a milions de persones. Els seus crítics, en canvi, qüestionen els seus principis científics. El que és inqüestionable és la creixent popularitat dels antidepressius arreu del món. Es calcula que un de cada 10 europeus en pren. L’antidepressiu més popular es comercialitza amb el nom de Prozac. Vint-i-cinc anys després de la seva invenció més de 40 milions de persones en prenen. I el seu ús no para de créixer. El Prozac s’ha convertit en tot un símbol de la nostra societat depressiva.

EL GENERAL ALEJANDRE fa cosa d’un parell de setmanes va desafiar les empreses farmacèutiques amb un nou antidepressiu. En un reportatge del Telenotícies migdia de TV3 va declarar que les rotondes de doble nivell es feien per combatre la depressió mental. La seva declaració ofereix una nova perspectiva a tota la polèmica viària de Menorca. Ara ja no es tracta d’una qüestió paisatgística i viària sinó psicosomàtica. Les rotondes es fan per estimular una societat depressiva. Estic molt interessant de veure quins són els principis científics que donen suport a la seva tesi.

Recomanaria al general que no dubtés a patentar el nou antidepressiu. Si és veritat que funciona es faria d’or. Perquè es faci una idea, la companyia que comercialitza el Prozac -Ely Lilly- té uns ingressos anuals de 23.000 milions de dòlars. Per cada rotonda el general cobraria un cànon. A més el convidarien a tertúlies i congressos arreu del món amb tot el prestigi que açò suposa. Amb el que recollís n’hi hauria prou per restaurar l’illa del Rei i segurament també el Castell de Sant Felip. Menorca es convertiria gràcies al general en un pol d’investigació farmacèutica. Què més volem!

El Prozac és un medicament molt polèmic. Una part important de la polèmica té a veure amb els seus efectes secundaris. El Prozac pot provocar nerviosisme, nàusees, sensació de set o sequedat de boca, pèrdua de gana, somnolència, sensació de debilitat o sudoració excessiva. L’efecte secundari més comentat, però, té a veure amb la disminució del desig sexual. Els estudis més recents han detectat problemes sexuals en el 70 per cent dels casos analitzats. Seria interessant de veure si el nou antidepressiu té els mateixos efectes secundaris. Si és així miraré d’agafar el camí d’en Kane.

La polèmica més important, però, té a veure amb la seva efectivitat. El rotatiu britànic «The  Guardian» es va fer ressò el 2008 d’un estudi publicat al «Public Library of Science Journal» que qüestionava la seva eficàcia. L’estudi dirigit pel professor Irving Kirsch de la Universitat de Hull conclou que qualsevol placebo és tan efectiu com el Prozac. Només en els casos de depressió més severa, el Prozac és més efectiu. L’estudi va generar una gran controvèrsia. Encara que no representa cap novetat pels experts independents que fa temps que avisen de la manca de solidesa de molts productes farmacèutics.

ESPER QUE LES ROTONDES no siguin un altre placebo. Si ho fossin potser millor que regaléssim una bicicleta a cada menorquí. Seria més barat i més efectiu. Com deia un bon amic, quan el cap fa massa voltes, més val moure el cos. Cal anar alerta amb els placebos. Tenen efectes secundaris però no són efectius. Sovint són perillosos per a la salut en la mesura que creen addicció. I si quan tenim les rotondes fetes necessitem més antidepressius, què farem? Una nova carretera? Desintoxicar tota una societat és un tasca quasi impossible.

Estic d’acord amb el general que la depressió és un greu problema de la nostra societat. Ara bé, crec que hi ha manera millors i més barates de combatre la que fer una rotonda.

Twitter: @pauobrador

One Response to “Rotondes Prozac”

  1. miquel ferru dice:

    Con todo afecto: se nota que los autores no han diferenciado entre las depresiones endógenas y las reactivas o secundarias a situaciones, que son las que -tal vez- aparecen entre algunos conductores y viajeros que deben sufrir marcha lenta y frenadas continuadas durante kilómetros yendo de un lado a otro de la isla por motivos laborales cada día. Tal vez era a eso a lo que se refería el conseller. En cualquier caso, comparar el volumen de ventas de Prozac y sus equivalentes genéricos en la isla,antes y después, cosa factible , podría dar lugar a una conclusión con mas bases objetivas. Eso si: diferenciando entre conductores y viajeros, parientes en espera, novias desatendidas etc y así sería otro artículo con mas valor añadido y mas creativo

Leave a Reply